Produžen rok za slanje radova u časopis Diskrepancija (Vol. 17 No. 25)

Rok za slanje radova za objavljivanje u časopisu Diskrepancija za tematski broj “2020 u retrospektivi: društvene posljedice pandemije” (Vol. 17 No. 25) pomaknut je s 15. lipnja/juna na 15. srpanj/juli.

Upute za autore nalaze se u naputku suradnicima. Radove, kao i sva pitanja, šaljete na adresu diskrepancija@gmail.com.

Sretno s pisanjem! 🙂