30. ožujka 2011

Časopis Diskrepancija

Diskrepancija je studentski časopis Kluba studenata sociologije ‘Diskrepancija’ koji objavljuje radove iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Prvi put izlazi 2000. godine. Dosad objavljeni članci pokrivaju širok spektar akademskih disciplina i polja istraživanja uključujući kulturalnu sociologiju, vizualnu antropologiju, socijalnu psihoanalizu i književnu kritiku.

Pogledajte:

  1. O časopisu
  2. Aktualno izdanje
  3. Stari brojevi
  4. Poziv za radove (2019./2020.)
  5. Naputak suradnicima
  6. Kontakt