18. studenoga 2016

O nama

Idejna koncepcija naziva sekcije temelji se na terminološkoj kovanici priznatog američkog sociologa Michaela Burawoya. On je termin „javne sociologije“ odredio kao jednom od najvažnijih funkcija suvremenih sociologa zato što sociologija ne može biti ograničena unutar akademskog kruga, već mora imati širi društveni utjecaj. Njegovo „oživljavanje“ javnog tako se ističe kao permanentan prikaz kritičke aktivnosti sociološkog znanja koja je inspirirana aktivnim doprinosom u razvoju društva. Tako javna sociologija, kao svojevrsni dijalog javnosti i sociologa, interdisciplinarno ispituje koncepcije koje se često zataškavaju, koje su nedorečene ili nedovoljno obuhvatno rečene. Javna sociologija tako se, po Burawoyu, klarificira kao aktivistička snaga sociologa koja u kritičkoj domeni vlastite struke pokušava aktivirati interes civilnog društva za bitne socijalne fenomene, te u konačnici služe za „obranu čovječanstva“.

Sekcija „Javna sociologija“ nastala je krajem 2015. godine kao rezultat negodovanja studenata sociologije radi nedovoljne upoznatosti javnosti s bitnim suvremenim fenomenima. Tako da se „Javna sociologija“ bavi organiziranjem serija predavanja, konferencija, tribina ili debata koji su dostupni široj akademskoj i vanakademskoj zajednici. Predavači na pojedinim projektima pažljivo su birani od strane sekcije i mahom su jedni od vodećih intelektualaca u svojim znanstvenim disciplinama.

Sekcija kroz svoj angažman samostalno određuje tematiku projekta te postavlja pitanja koja žele biti odgovorena kroz sami projekt. Ujedno, uz idejno organiziranje koncepta, sekcija se bavi i samostalnim organizacijskim (tehničko-taktičkim) izazovima, marketinškom provedbom projekta (radi vidljivosti u civilnom društvu) i interdisciplinarnom tendencijom. Time ugledni predavači nisu isključivo sociolozi, već su pažljivo birani stručnjaci iz Sveučilišta kako bi se određeni fenomen mogao raspraviti na više razina, i time pridonijeti kvaliteti sveukupnog shvaćanja određenog fenomena.

Primjerice,

2016.god. sekcija „Javna sociologija“ organizirala je seriju predavanja „Bliski istok“ gdje je cilj same serije predavanja bio detaljna analiza bliskoistočne krize kroz šest različitih aspekata koje će prezentirati jedni od najcjenjenijih profesora i stručnjaka Hrvatske na području sociologije, politologije, energetike i vojnog djelovanja kroz 6 predavanja.

2017.god. organizirana je serija predavanja „Jer 90-e su bile godine“ gdje je cilj bio detaljna analiza Republike Hrvatske u postratnim devedesetima kroz sedam različitih aspekata koje će prezentirati jedni od najcjenjenijih profesora i stručnjaka Hrvatske na području sociologije, prava, ekonomije, medija i povijesti.

Ovom sekcijom uvelike se potiče teorijsko-kritički i organizacijski izazovi za sve članove sekcija, kao i općenito Kluba studenata sociologije. Kroz sami rad stvara se platforma gdje članovi sekcije ulaze u susret sa studentima i profesorima drugih znanstvenih disciplina, kao i poticaj na konstantnu nadogradnju vlastitog kritičkog promišljanja. Kroz marketinšku i organizacijsku provedbu stvara se jasno i potrebno praktično znanje koje može pomoći u daljnjem civilnom djelovanju.

U konačnici, sekcija „Javna sociologija“ svojim radom i zalaganjem pokušava civilnom društvu dati „prometejsku“ vatru znanja.