29. listopada 2021

Radionice

O radionicama

1. Radionica mini društvenog istraživanja dati će učenicima priliku da se iskušaju u provođenju
jednostavnijih metoda istraživanja poput ankete na uzorku svojih razreda/škole. Učenici će se pri tome
upoznati sa alatima za prikupljanje, obradu i grafičko prikazivanje statističkih podataka. U svakoj školi će
se provoditi isto istraživanje tako da na kraju učenici imaju priliku usporediti i evaluirati rezultate svog rada
te donijeti zajednički zaključak.

2. Radionica sociološkog pisanja namijenjena je svim učenicima koji žele vježbati pisanje eseja formalnog
tipa o određenim društvenim temama. Dotični učenici imati će priliku naučiti kako strukturirati stručni eseji
i pravilno citirati izvore, ali će osim toga naučiti kako i gdje tražiti pouzdane izvore te objektivno
argumentirati svoje izjave. Krajnji cilj ove radionice je ostvarivanje obrazovnih ciljeva višeg reda.

3. Radionica sociološke imaginacije osmišljena je sa ciljem približavanja tzv. sociološkog načina
razmišljanja učenicima kroz vođenu analizu popularne kulture. Učenici će na primjeru svojih omiljenih
filmova, glazbe i video-igrica vježbati prepoznavanje apstraktnih socioloških elemenata kako bi ih bolje
razumjeli.

4. Radionica osnova statistike i metodologije namijenjena je svim učenicima koji žele bolje upoznati
različite metode društvenog istraživanja i obrade podataka, od osnovnih formula do programskih rješenja.
Koristeći sirove podatke dostupne na Državnom zavodu za statistiku, učenici će imati priliku vježbati kako
tumačiti baze podataka i grafičke prikaze te će naučiti donositi zaključke na temelju kvantitativnih
podataka.

Reprezentativne učeničke radove koji nastanu na temelju ovih radionica kulminirati ćemo u zborniku učeničkih radova te objaviti u limitiranoj ediciji za autore i suradnike, što daje učenicima priliku iskusiti društveno priznanje za uloženi trud. Pri tome je predviđen i natječaj za najbolju učeničku ilustraciju na temu devijantnosti koja će krasiti naslovnicu učeničkog zbornika. Na taj način želimo potaknuti učenike različitih interesa (u ovom slučaju znanstvenih i umjetničkih) na suradnju oko zajedničkog cilja.

Promotivni događaj “Što (ni)je sociologija“: listopad/studeni 2021. (u trajanju jednog školskog sata) Zoom radionice na temu devijantnosti*: ožujak/travanj 2022. (4 termina u trajanju od 40min)

 

Vremenski okvir 

Promotivni događaj “Što (ni)je sociologija“: listopad/studeni 2021. (u trajanju jednog školskog sata)

Zoom radionice na temu devijantnosti*: ožujak/travanj 2022. (4 termina u trajanju od 40min)

*Tema devijantnosti odabrana je za ovogodišnju verziju SocioŠkole pod pretpostavkom da je upravo to
jedna od socioloških tema koje su najbliže i najinteresantnije učenicima srednjih škola. Svaka radionica
nudi drugačiji način proučavanja iste teme kako bismo omogućili učenicima izbor metode učenja koja im
je najkorisnija.

 

Kvota za radionice

10-15 (minimalno jedan učenik iz svake škole po radionici)