5. travnja 2011

O nama

Prema riječima jednog od inicijatora…

…sekcija za istraživanja i metodologiju KSSD nastala je 2000. godine kao rezultat želje studenata da steknu iskustvo u području istraživanja, metodologije i obrade podataka povrh onog iskustva koje im se pruža na redovnim statističkim praktikumima i izbornim kolegijima iz područja metodologije.

Prvobitni planovi o svekolikom povezivanju s različitim institucijama čija je djelatnost povezana s tim područjem kroz priređivanje metodoloških kružoka i sličnih zbivanja uglavnom se nisu ostvarili, no Sekcija je uspješno poslužila kao organizacijska potpora provođenju više studentskih istraživanja.

Istraživanja:

1. U dva navrata provedeno je ispitivanje mnijenja pod nazivom
“Mišljenja studenata o nekim aspektima studiranja na FFZG”

2. Istraživanje o studentskim pravima za potrebe Studentskog
pravobranitelja FFZG

3. Istraživanje dojmova prve generacije studenata FFZG upisanih na
jedinstvenom prijemnom ispitu a koje je naručila uprava fakulteta.

4. Sredstvima dobivenim na natječaju MZOS 2003. godine provedeno je
telefonsko istraživanje “Vrijednosti i ljudska prava” na nacionalnom
uzorku veličine 1000 ispitanika.

5. Iste godine za potrebe Lista osječkih studenata provedeno je
pilot-istraživanje o mitu i korupciji na pet zagrebačkih fakulteta…”

Najveći projekt kojim se sekcija bavila jest „Anti-corruption student networks in Southeast Europe“, međunarodni projekt 5 jugoistočnih europskih zemalja, koji se u Hrvatskoj provodi pod pokroviteljstvom Monitor Statistike. Nekoliko faza istraživanja je završeno.

Od 20. ožujka 2018. godine, istraživačka sekcija je ponovno aktivna. Trenutno traje provođenje projekta pod nazivom “Evaluacija studija sociologije” u sklopu kojeg će biti provedena anketa i fokus grupe na populaciji studenata sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu.