30. ožujka 2011

Kontakt

Klub Studenata Sociologije ‘Diskrepancija’
Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

E-mail: kssd@ffzg.hr
Web: www.diskrepancija.hr

Predsjedništvo

Predsjednik: Dino Jerković
E: djerkovi@ffzg.hr

Tajnica: Nina Sivić Cug

Potpredsjednik: Marko Adamović

Potpredsjednik: Leon Berisha

Potpredsjednik: Luka Mandić