30. ožujka 2011

Predsjedništvo i službene osobe

Predsjedništvo:

  • Jelena Jambrošić Barnjak – predsjednica (kontakt: jelenajambrosicbarnjak@gmail.com; broj: 098 909 5016),
  • Magnar Šeba – tajnik (kontakt: magnar.seba@gmail.com; broj: 091 539 0894),
  • Antonio Krnić – potpredsjednik,
  • Marko Marinić – potpredsjednik,
  • Lana Milković – potpredsjednica.

Nadzorni odbor:

  • Dioklecijan Brečić-Jakovčević,
  • Ela Domuzin,
  • Josip Majsec,
  • Dino Softić,
  • Filip Tomasov.