30. ožujka 2011

Predsjedništvo i službene osobe

Predsjedništvo:

  • Dario Pavičić, predsjednik (e-mail: dario.pavicic1@gmail.com; mob.: 099 417 6206)
  • Sandra Mihajlović, tajnica (e-mail: sandramihajlovic4@gmail.com; mob.: 099 268 9550)
  • Antun Kiseljak, potpredsjednik
  • Karla Škrlec, potpredsjednica
  • Juraj Vučetić, potpredsjednik

Nadzorni odbor:

  • Kristina Guteša
  • Patricija Križnjak
  • Josip Majsec
  • Aurora Rakić
  • Sven Tanasovski