30. ožujka 2011

Predsjedništvo i službene osobe

Na Izbornoj skupštini Kluba studenata sociologije Diskrepancija održanoj 14. svibnja 2019. izabrano je novo predsjedništvo u sastavu:

Vlaho Kavain, predsjednik    vkavain@gmail.com
Filip Tomasov, tajnik             filiptoma96@gmail.com
Dario Pavičić, potpredsjednik
Sven Tanasovski, potpredsjednik
Tin Tustić, potpredsjednik

Skupština je izglasala i Nadzorni odbor u sastavu:

Anamaria Klasić

Josip Režek

Dario Čečuk

Antun Kiseljak

Juraj Vučetić