Poziv za radove

Uredništvo časopisa Diskrepancija poziva sve zainteresirane kolegice i kolege sa studija sociologije i srodnih znanosti na slanje radova za objavu u sljedećem broju (Vol. 17, No 25)

Temat sljedećeg broja je 2020 u retrospektivi: društvene posljedice pandemije.

Ovu temu odabrali smo imajući na umu važne promjene u društvenom stanju potaknute prirodnim katastrofama i društvenim djelovanjima koje su na globalnoj razini obilježile 2020. godinu.

S obzirom na raznolikost predmeta koji se mogu obraditi u skopu ovog temata, autore pozivamo na interdisciplinaran pristup. Također, želimo ohrabriti i potencijalni doprinos autora prirodoslovnih, a napose medicinskog usmjerenja, da svojim doprinosom obogate ovaj broj našeg časopisa!

Moguće je objaviti i radove koji neće biti u okviru zadane teme, za koje će postojati zasebno, manje poglavlje u sklopu novog broja.

Jedini uvjet za slanje radova je da autori imaju studentski status u aktualnoj akademskoj godini (2020/2021) te da radovi nisu prethodno objavljivani u drugim časopisima.

Što se formata tiče, uredništvo potiče objavu izvornih znanstvenih članaka, stručnih ili preglednih radova te prikaza, recenzija i prijevoda. Na natječaj je moguće prijaviti više od jednog rada. Za više informacija o zahtjevima kod oblikovanja samih radova, svakako prije slanja preporučujemo da pogledate naš naputak suradnicima .

Rok za prijavu autorskih radova na natječaj je 15. lipnja/juna 2021. godine.

Svoje cijenjene radove, ali i potencijalne upite, slobodno šaljite na mail uredništva – diskrepancija@gmail.com

Veselimo se Vašim radovima!