Produženje rok za slanje radova u časopis Diskrepancija (Vol. 16 No. 24)

Rok za slanje radova za časopis Diskrepancija (Vol. 16 No. 24) pomaknut je sa 22. veljače na 7. ožujka 2020. 23:59.

Upute za autore: http://diskrepancija.hr/hr/sekcije/casopis-diskrepancija/naputak-suradnicima/