Poziv za prijavu na međunarodni simpozij „Mi i oni – simpozij o nacionalizmu“

Klub studenata sociologije „Diskrepancija“ poziva vas na

„Mi i oni – simpozij o nacionalizmu“

koji će se održati od 1. do 5. travnja 2019. godine u konferencijskoj dvorani (drugi kat knjižnice) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Posljednjih smo godina svjedoci svojevrsnog „babljeg ljeta“ nacionalizma. I dok je 19. i 20. stoljeće obilježilo buđenje nacionalne svijesti i stvaranje nezavisnih država-nacija, danas je situacija bitno drugačija. Onaj „drugi“ više nije stranac koji vlada „našom“ zemljom, već je običan čovjek u potrazi za budućnošću i sigurnošću koje mu „njegova“ zemlja ne može pružiti. Stoga se današnji nacionalisti ne bore za vlastitu naciju, već protiv tuđe. Cilj više nije uspostaviti svoju državu, nego obraniti sigurnost iste od vanjske prijetnje. Jedna od posljedica toga jest da je većina zemalja EU na posljednjim nacionalnim izborima doživjela zaokret u desno, pa nije teško zamisliti da će slične rezultate pokazati i predstojeći izbori za Europski parlament. Kakve će to posljedice imati za „ujedinjene u različitosti“ tek treba utvrditi, što je i jedan od ciljeva ovoga simpozija.

Nacionalizam je kompleksna pojava čije posljedice djeluju na razne sfere društvenog života. Nacionalizam sa sobom donosi velik broj pitanja i dilema, a kroz ovaj simpozij bismo htjeli interdisciplinarnim pristupom analizirati, opisati i razumijeti nacionalizam, njegov povijesni razvoj i današnje oblike te potaknuti raspravu o potencijalnim funkcijama i disfunkcijama nacionalizma te njegovim manifestnim i latentnim efektima.

Rok za slanje radova produžen je na 01. ožujka 2019.

Prijava za sudjelovanje:

  • Sudjelovanje na simpoziju prijavljuje se ispunjavanjem obrasca za prijavu. Rok za slanje prijave i sažetka (do 250 riječi) je 1. ožujka 2019.
  • Prijave se šalju na hrvatskom ili engleskom jeziku na adresu: kssd@ffzg.hr.
  • Službeni jezik simpozija je hrvatski, uz mogućnost izlaganja na engleskom.
  • Sudjelovanje na simpoziju je besplatno. Izlagačima će biti osiguran smještaj. Međutim, putne troškove snose izlagači.
  • *Obrazac za prijavu (Hr)
  • *Obrazac za prijavu (En)
  • Za sve dodatne informacije obratite se na mail kssd@ffzg.hr

Opseg tema (uz moguća proširenja):

– POVIJESNI RAZVOJ IDEJE NACIJE (primordijalisti, modernisti…)

– NACIONALIZAM I MIGRACIJE (Prihvaćanje i odbijanje migranata povezano s nacionalizmom, ksenofobija, odnos prema migrantima/tražiteljima azila…)

– NACIONALIZAM I RELIGIJA (retradicionalizacija pomoću religije u RH, stvaranje nacionalnog identiteta putem religije, povezanost identiteta s religijom…)

– NACIONALIZAM I URBANI OKOLIŠ (spomenici, osnaživanje nacionalnog identiteta kroz intervencije u urbani okoliš/prostor – preimenovanje ulica, trgova, isticanje zastava/nacionalnih simbola – banalni nacionalizam…)

– NACIONALIZAM I UNUTARNJA POLITIKA (institucionalni nacionalizam – internalizacija nacionalnih vrijednosti, odnos prema manjinama, dvojne, trojne, višestruke nacionalnosti)

– NACIONALIZAM I OBRAZOVANJE (mehanizmi internalizacije nacionalnog identiteta kroz obrazovni sustav – kurikulum; prenošenje političke ideologije kroz obrazovanje – internalizacija nacionalnih vrijednosti…)

– ELEMENTI NACIONALIZMA U JAVNOM DISKURSU (u umjetnosti, znanosti, medijima, sportu, glazbi, popularnoj kulturi…)

– NACIONALIZAM I GLOBALIZACIJA (glokalizacija – rješenje ili problem?, nacionalni poredak u globalnom kontekstu, kozmopolitizam, multikulturalizam…)

– NACIONALIZAM I POJEDINAC (građanin RH ili građanin EU?, dužnost građanina spram države… )

– (PROTU)NACIONALISTIČKI DRUŠTVENI POKRETI (nacionalizam kao element kontrakulture nasuprot nacionalizmu kao elementu dominantne kulture…)

– METODOLOŠKI ETNOCENTRIZAM/ EPISTEMOLOGIJA

– NACIONALIZAM I RATOVANJE

– NACIONALIZAM I PORODICA

– NACIONALIZAM I TERORIZAM

Moguće je prijaviti radove koji nisu obuhvaćeni navedenim prijedlozima, a dotiču se zadanog tematskog okvira simpozija.


Sve informacije vezane uz simpozij možete pratiti na Facebook eventu i na stranicama Kluba studenata sociologije „Diskrepancija“ (FB stranica: https://www.facebook.com/diskrepancija/ i web stranica: http://diskrepancija.hr/hr/ )

Radujemo se vašim radovima i sudjelovanju!