Poziv za prijavu na međunarodni simpozij „Mi i oni – simpozij o nacionalizmu“

KLUB STUDENATA SOCIOLOGIJE „DISKREPANCIJA“ upućuje
POZIV
za prijavu na međunarodni simpozij

Mi i oni – simpozij o nacionalizmu“

koji će se održati na početku ljetnog semestra akademske godine 2018./2019. Točan datum će biti najavljen početkom naredne akademske godine.

Nacionalizam je kompleksna pojava čije posljedice djeluju na razne sfere društvenog života. Nacionalizam sa sobom donosi velik broj pitanja i dilema, a kroz ovaj simpozij bismo htjeli interdisciplinarnim pristupom analizirati, opisati i prikazati nacionalizam, njegov povijesni razvoj i današnje oblike te potaknuti raspravu o potencijalnim funkcijama i disfunkcijama nacionalizma te njegovim manifestnim i latentnim efektima.

Opseg tema (uz moguća proširenja):

– POVIJESNI RAZVOJ IDEJE NACIJE (primordijalisti, modernisti…)

– NACIONALIZAM I MIGRACIJE (Prihvaćanje i odbijanje migranata povezano s nacionalizmom, ksenofobija, odnos prema migrantima/tražiteljima azila…)

– NACIONALIZAM I RELIGIJA (retradicionalizacija pomoću religije u RH, stvaranje nacionalnog identiteta putem religije, povezanost identiteta s religijom…)

– NACIONALIZAM I URBANI OKOLIŠ (spomenici, osnaživanje nacionalnog identiteta kroz intervencije u urbani okoliš/prostor – preimenovanje ulica, trgova, isticanje zastava/nacionalnih simbola – banalni nacionalizam…)

– NACIONALIZAM I UNUTARNJA POLITIKA (institucionalni nacionalizam – internalizacija nacionalnih vrijednosti, odnos prema manjinama i odnos prema migrantima/tražiteljima azila; dvojne, trojne, višestruke nacionalnosti)

– NACIONALIZAM I OBRAZOVANJE (mehanizmi internalizacije nacionalnog identiteta kroz obrazovni sustav – kurikulum; prenošenje političke ideologije kroz obrazovanje – internalizacija nacionalnih vrijednosti…)

– ELEMENTI NACIONALIZMA U JAVNOM DISKURSU (u umjetnosti, znanosti, medijima, sportu, glazbi, popularnoj kulturi…)

– NACIONALIZAM I GLOBALIZACIJA (glokalizacija – rješenje ili problem?, nacionalni poredak u globalnom kontekstu, kozmopolitizam, multikulturalizam…)

– NACIONALIZAM I POJEDINAC (građanin RH ili građanin EU?, dužnost građanina spram države… )

– (PROTU)NACIONALISTIČKI DRUŠTVENI POKRETI (nacionalizam kao element kontrakulture nasuprot nacionalizmu kao elementu dominantne kulture…)

– METODOLOŠKI ETNOCENTRIZAM/ EPISTEMOLOGIJA

– NACIONALIZAM I RATOVANJE

– NACIONALIZAM I PORODICA

– NACIONALIZAM I TERORIZAM

Moguće je prijaviti radove koji nisu obuhvaćeni navedenim prijedlozima, a dotiču se zadanog tematskog okvira simpozija.

Prijava za sudjelovanje:

  • Sudjelovanje na simpoziju prijavljuje se ispunjavanjem obrasca za prijavu. Rok za slanje prijave i sažetka (do 250 riječi) je 10. Veljače 2019. Prijave se šalju na hrvatskom ili engleskom jeziku na adresu: kssd@ffzg.hr.

  • Službeni jezik simpozija je hrvatski, uz mogućnost izlaganja na engleskom.

  • Sudjelovanje na simpoziju je besplatno. Izlagačima će biti osiguran smještaj. Međutim, putne troškove snose izlagači.

  • *Obrazac za prijavu (Hr)

  • *Obrazac za prijavu (En)

  • Za sve dodatne informacije obratite se na mail kssd@ffzg.hr

 

Radujemo se vašim radovima i sudjelovanju!