Časopis Diskrepancija – poziv za radove

Poštovane i poštovani,

uredništvo časopisa Diskrepancija Kluba studenata sociologije Diskrepancija, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, poziva sve zainteresirane studentice i studente na slanje autorskih radova za objavu u sljedećem broju (dvobroj 22/23).

Uzimajući u obzir širok dijapazon interesa studentica i studenata te širok raspon aktualne društvene problematike vrijedne proučavanja, ovaj će broj biti bez temata.

Časopis teži istaknuti sociološke aspekte proučavanih fenomena, no ujedno je i interdisciplinarnog karaktera te smo stoga otvoreni za radove i iz drugih znanstvenih područja. Pravo prijave imaju osobe koje su u akademskoj godini 2017./2018. u studentskom statusu, bilo na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini. Primaju se isključivo oni radovi koji nisu ranije objavljivani u drugim časopisima. Radovi mogu biti u formi izvornog znanstvenog članka, stručnog rada, eseja ili preglednog rada te ujedno ovom prilikom pozivamo i na slanje prikaza i recenzija.

Rok za slanje tekstova je 1. lipnja 2018.

Prije slanja molimo proučiti upute o oblikovanju rada koje možete pronaći na internetskim stranicama Diskrepancije ili na Hrčku:

Naputak suradnicima

http://hrcak.srce.hr/diskrepancija

Adresa na koju možete poslati radove i sve upite:

diskrepancija@gmail.com

Do čitanja,

Vaše uredništvo.