Izabrano novo predsjedništvo KSSD-a

Na Izbornoj skupštini Kluba studenata sociologije Diskrepancija održanoj 5. travnja 2017., izabrano je novo predsjedništvo u sastavu:

Dino Jerković, predsjednik
Nina Sivić-Cug, tajnica
Marko Adamović, potpredsjednik
Leon Berisha, potpredsjednik
Luka Mandić, potpredsjednik

Skupština je izglasala i Nadzorni odbor u sastavu:

Nina Sivić Cug
Dino Jerković
Marijan Peška
Dario Pavičić
Mirta Krsnik