Časopis Diskrepancija – poziv za radove

Poštovane/i,

uredništvo časopisa Kluba studenata sociologije “Diskrepancija” Filozofskog fakulteta u Zagrebu poziva sve zainteresirane studentice i studente da šalju autorske radove za objavu u sljedećem broju. Tema broja je ‘Rat i mir’. U sljedećem odlomku izdvajamo nekoliko aspekata koje smatramo važnima:

Rat i mir shvaćaju se kao dva neodvojiva elementa stvarnosti. Mir je često percipiran kao razdoblje bez rata, čime se zanemaruju procesi potrebni za njegovo stvaranje i održavanje. U tom okviru ističemo vanjske i unutarnje uvjete stvaranja i održavanja rata/mira, povezane s različitim identitetima, ideologijama i kulturom kao društvenom praksom. Želimo zatim obratiti pozornost na utjecaj tehnologije i globalizacije na promjenu shvaćanja rata i načina ratovanja. Bitno je naglasiti i ekonomske dimenzije rata i ratovanja, nejednakosti i proturječnosti u globalnom kapitalističkom sistemu kao uzroke oružanih sukoba ili posljedice istih, pri čemu je zanimljiv fenomen jačanja privatnih vojnih kompanija koje su sve više uključene u ratovanje i mirnodopske misije. Također, jedan od aktualnog fokusa istraživanja su migracije kao posljedica ratnog djelovanja i integracija kao pretpostavka mira.

Časopis je interdisciplinarnog karaktera stoga smo otvoreni za radove studenata i s drugih područja (filozofija, politologija, povijest, antropologija, ekonomija, demografija, geografija, novinarstvo i ostali). Primamo radove koji nisu ranije objavljivani u drugim časopisima. Što se tiče forme, radovi mogu biti u formi izvornog znanstvenog članka, stručnog rada, eseja ili preglednog rada te ujedno ovom prilikom pozivamo na slanje prikaza i recenzija. Prednost imaju radovi vezani uz temat, ali prihvaćaju se i radovi vezani uz druge društveno-humanističke teme.

Rok za slanje tekstova je 1. travnja, 2016.

Upute o oblikovanju rada možete pronaći na zadnjim stranicama bilo kojeg broja časopisa ili na internetskim stranicama Diskrepancije ili pak na Hrčku.
http://diskrepancija.hr/hr/sekcije/casopis-diskrepancija/naputak-suradnicima/
http://hrcak.srce.hr/diskrepancija

Adresa na koju možete poslati radove, kao i sve upite, je
diskrepancija@gmail.com

Do čitanja,
Vaše uredništvo.