Globalno civilno društvo

Ivica Petrinić; Filozofski fakultet, Zagreb; Sociologija, apsolvent

Sažžetak

U ovom radu autor se bavi definicijom globalnog civilnog drušštva, opisuje njegove posljedice
po pitanju suvereniteta, identiteta, građanstva i demokracije te izrađuje nacrt kriterija za
evaluaciju globalnog civilnog drušštva. Globalno civilno drušštvo definirano je kao civilno drušštvo koje adresira svjetska pitanja, uključuje transgraničnu komunikaciju, ima globalnu organizaciju te radi pod pretpostavkom nadteritorijalne solidarnosti. Smatrajući da globalno civilno drušštvo nije implicitno ni dobro ni lošše autor se daje u potragu za obećanjima ali i opasnostima koje ovaj koncept nudi.

Ključne riječi: deteritorijalizacija, globalno civilno drušštvo, globalizacija, građanske obaveze, građanska prava, identitet, suverenitet

Cjeloviti tekst (.PDF)Ivica Petrinić; Filozofski fakultet, Zagreb; Sociologija, apsolvent

Summary

In this paper the author gives a definition of the global civil society and describes its consequences on sovereignty, identity, citizenship, and democracy. The global civil society is defined as a civil society that addresses the global issues, includes borderless communication, is organized globally and functions under the assumption of global solidarity. Considering that global society is not implicitly good or bad, the author sets off on a search for the promises, and dangers that this concept offers.

Key words: de-territorialisation, global civil society, globalisation, civil obligations, civil rights, identity, sovereignty

Full text available only in Croatian.