Izabrano novo predsjedništvo KSSD-a

Na izbornoj skupštini Kluba održanoj 5. lipnja 2020.  izabrano je novo predsjedništvo u sastavu:

  • Dario Pavičić, predsjednik
  • Sandra Mihajlović, tajnica
  • Dario Čečuk, potpredsjednik
  • Ana Gubić, potpredsjednica
  • Antun Kiseljak, potpredsjednik

Skupština je izglasala i nadzorni odbor u sastavu:

  • Vlaho Kavain
  • Dora Ščuric
  • Sven Tanasovski
  • Filip Tomasoc
  • Juraj Vučetić