Izborna skupština Kluba – 05.04.2017.

Drage članice i članovi Diskrepancije,

Obavještavamo vas da će se izborna skupština Kluba održati u srijedu, 05. travnja 2017. godine u 19 sati u predavaonici A220.

Skupština Kluba kao najviše tijelo Kluba će na ovoj redovnoj izbornoj skupštini, koja će biti valjana ako na njoj bude prisustvovalo minimalno 15 članova Kluba, dakle onih koji su za ovu akademsku godinu platili članarinu, izabrati predsjednika/cu Diskrepancije.

Molimo kandidate da nam svoje kandidature pošalju zaključno s utorkom 04.04.2017. godine, kako bismo mogli pripremiti glasačke listiće.
Kandidature je potrebno poslati na kssd@ffzg.hr, a u kandidaturi je potrebno navesti da se kandidirate za predsjednika Kluba, Vaše ime i prezime,članski broj, te svoje predsjedništvo od 4 člana (imena i prezimena te članski brojevi).

Dnevni red:
1. Izvještaj o radu Kluba
2. Izbori za predsjedništvo Kluba
3. Izbori za nadzorni odbor Kluba
4. Razno