Izborna skupština Kluba – 21. 5. 2015.

Dragi članovi i članice Diskrepancije,

Obavještavamo vas da će se izborna skupština Kluba održati u četvrtak, 21. svibnja 2015. godine u 19 sati u predavaonici A220.

Skupština Kluba kao najviše tijelo Kluba će na ovoj redovnoj izbornoj skupštini, koja će biti valjana ako na njoj bude prisustvovalo minimalno 15 članova Kluba, dakle onih koji su za ovu akademsku godinu platili članarinu, izabrati predsjednika/cu Diskrepancije.

Molimo kandidate da nam svoje kandidature pošalju zaključno s utorkom 19. svibnja 2015. godine, kako bismo mogli pripremiti glasačke listiće. Kandidature je potrebno poslati na rahela.dragicevic@gmail.com, a u kandidaturi je potrebno navesti da se kandidirate za predsjednika Kluba, Vaše ime i prezime,članski broj, te svoje predsjedništvo od 4 člana (imena i prezimena te članski brojevi).

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu Kluba
2. Pravilnik o radu sekcija Kluba
3. Izbori za predsjedništvo Kluba
4. Izbori za nadzorni odbor Kluba
5. Razno