Poziv za prijavu na međunarodni simpozij “Priroda i društvo: Kultura, razvoj i okoliš”

KLUB STUDENATA SOCIOLOGIJE „DISKREPANCIJA“
upućuje
POZIV
za prijavu na međunarodni simpozij

PRIRODA I DRUŠTVO:
KULTURA,RAZVOJ I OKOLIŠ

koji će se održati od 10. do 13. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Priroda i društvo često se shvaćaju kao dva neodvojiva elementa stvarnosti. Naziv simpozija odnosi se na povezanost čovjeka i njegove okoline, te uzajamni odnos stvaranja i ograničavanja. U tom okviru ističemo vanjske i unutarnje uvjete nastanka i opstanka društva, povezanih s kulturom kao identitetom i kulturom kao društvenom praksom. Također želimo obratiti pozornost na utjecaj globalizacije na promjene i društva i prirode s uzročno posljedičnim vezama tih promjena koje utječu na identitet, kulturu, religiju i znanje u vremenu globalizacije.

Izazovom društvenim znanostima smatramo održivost i smjer razvoja, uz koje su neodvojivo vezani razvoj tehnologije i rizik kao svakodnevnica suvremenih društava unutar kojih se ističe nesigurnost kao posljedica naglog i ubrzanog razvoja, te stalni rast kao ideologija.

Ovakav sklop fenomena nužno zahtijeva interdisciplinarnu problematizaciju, pa osim sociologa možemo očekivati sudjelovanje studenata, stručnjaka i istraživača i s drugih područja (filozofija, politologija, povijest, antropologija, ekonomija, ekologija, geografija, novinarstvo i ostali).

Osim izlaganja, u planu su također organiziranje tribina i okruglih stolova uz suradnju s profesorima i udrugama civilnog društva.

Opseg tema (uz mogućnost proširenja):

KULTURA
– kulturni determinizam
– sukobi kultura
– običajnost i tradicija
– sport,natjecanje,igra
– kultura, nacija, identitet
– integracija kulturnih manjina
– migracije
– nastanak i propast civilizacija/kultura
– subkulture
– umjetnost kao odraz vremena
– kultura u postmoderni
– smrt multikulturalizma?

RELIGIJA I SVIJET
– religija kao faktor razvoja
– vanjski faktori nastanka i razvoja religije
– sveto i svjetovno
– desekularizacija?
– društvene funkcije religije
– religijski fundamentalizam i terorizam

EKONOMIJA I EKOLOGIJA
– religija i ekonomija
– drživi razvoj-potencijal ili mit?
– ekologija i tehnologija
– rad i korupcija
– stalni rast kao ideologija
– društvo rizika
– ekofeminizam
– geografski utjecaji na ekonomske sustave

ZNANJE I ZNANOST
– obrazovanje
– priroda i društvo – umjetna podjela svijeta?
– okolišni i društveni uvjeti znanja
– znanost kao ideologija
– društvena proizvodnja znanja
– sociologija obrazovanja
– znanost i bioetika

ORGANIZACIJA DRUŠTVA
-obitelj: funkcije i forme
-stratifikacija – kulturni i okolišni faktori

ANTROPOCENTRIZAM I TRANSHUMANIZAM

SOCIJALNI I KULTURNI KAPITAL

GLOBALIZACIJA

SELO-GRAD:URBANA I RURALNA SOCIOLOGIJA

SOCIOLOGIJA TURIZMA

SOCIOLOGIJA PREHRANE

SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA

ČOVJEK I JEZIK

Moguće je prijaviti radove koji nisu obuhvaćeni navedenim prijedlozima, a dotiču se zadanog tematskog okvira simpozija.

Prijava sudjelovanja

Sudjelovanje na simpoziju prijavljuje se ispunjavanjem obrasca za prijavu. Rok za slanje prijave i sažetka (do 250 riječi) je 5. listopada 2015. Ukoliko sažetak bude prihvaćen, rok za predaju teksta spremnog za izlaganje je 25. listopada 2015. Sažeci i radovi se šalju na hrvatskom ili engleskom jeziku na adresu: simpozij.kssd@gmail.com.

Službeni jezik simpozija je hrvatski, uz mogućnost izlaganja na engleskom.

Sudjelovanje na simpoziju je besplatno. Izlagači će imati osiguran smještaj.

Obrazac za prijavu nalazi se ovdje.

Molimo da ovaj poziv proslijedite potencijalnim izlagačima i sudionicima.

Za sve dodatne informacije obratite se na mail simpozij.kssd@gmail.com.

Radujemo se vašim radovima i sudjelovanju!