BRDSKI SUSRETI

Ovogodišnji jesenski BRDSKI SUSRETI održat će se 17.11.2007. (subota) u planinarskom domu Runolist.

Tema susreta: Društvo znanja i suvremeni kapitalizam
Gosti predavači: Matko Meštrović i Hajrudin Hromadžić

Prijave će se vršiti u tri termina:
petak, 9.11.2007,
ponedjeljak, 12.11.2007.
i utorak, 13.11.2007.
od 12 do 14 sati u A-015

Cijena (noćenje + večera): 100 kuna

Okupljanje i polazak: 17.11.2007. u 13.30 kod okretista Mihaljevac

Vise o temi saznajte u ostatku teksta.


Društvo znanja i suvremeni kapitalizam

Predavanje Matka Meštrovića oslanjat će se na Vercelloneovu tezu o kognitivnom kapitalizmu. Prijelaz sa industrijskog na kognitivni kapitalizam rezultat je procesa restrukturiranja kojim kapital pokušava obuhvatiti i podvrgnuti svojoj logici kolektivne uvjete proizvodnje znanja i prigušiti potencijal emancipacije sadržan u poletu rasprostranjene intelektualnosti. Tradicionalna suprotnost mrtav rad / živi rad, svojstvena industrijskom kapitalizmu, ustupa mjesto novom obliku antagonizma, onome između «mrtvog znanja» kapitala i «živog znanja» rada.

Predavanje Hajrudina Hromadžića tiče se povijesnog obrata u razumijevanju termina «društvo znanja». U klasičnoj, izvornoj, ali gotovo i utopijskoj perspektivi razumijevanja koncepata znanja i društva znanja, znanje je poimano kao dobrina dostupna svima, te na taj način predstavlja primarnu vrijednost u službi opće dobrobiti. Iz takve perspektive sagledano, drušvo znanja samo po sebi nije nikakva novost, zapravo je samopodrazumijevajuća pretpostavka za stvaranje kolektivnog socijalnog kapitala. No, što se događa kada znanje postane jedna od osnovnih tržišnih kategorija, kada se sintagma «društvo znanja» počne koristiti u svrhu označavanja i afirmacije onih vrijednosti (profitni kapitalistički interesi, prava na zaštitu intelektualnog vlasništva baziranog na znanju i sl.) koje su u direktnoj suprotnosti sa prethodno nabrojanim atributivnostima što čine tradicionalni sustav znanja i društva znanja?

Predavanje počinje u 18:00, a nakon predavanja slijedi rasprava.


Preporučena literatura:

Vercellone, Carlo: Rad, informacija i znanje u novom kapitalizmu: hipoteza o kognitivnom kapitalizmu, Ekonomski pregled 57 (11)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=12971

Meštrović, Matko: Prema evolutivnoj regulaciji?; Ekonomski pregled 57 (11)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=12974

Vercellone, Carlo: Promjene u pojmu proizvodnog rada i nove norme razdiobe: Prijedlog zajamčenog socijalnog dohotka; Revija za socijalnu politiku 14 (1)
http://www.revija-socijalna-politika.com/ojs2/index.php/rsp/article/view/668/642

Vercellone, Carlo (ur.): Kognitivni kapitalizam; Politicka kultura, Zagreb 2007